Lämna synpunkter och klagomål

Vi är måna om att du är nöjd med det bemötande och den behandling du har fått hos någon av våra tandläkare, tandhygienister eller tandsköterskor.

Om du av någon anledning inte är nöjd vill vi gärna att du kontaktar oss, så att vi kan bli bättre.

Nu kan du enkelt lämna dina synpunkter och klagomål till oss på Folktandvården Sörmland. Din åsikt är viktig och när du berättar vad du tycker fungerar bra eller dåligt hjälper du oss att utvecklas.

Dina synpunkter eller klagomål kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med oss. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vi kan bli ännu bättre.

Här har vi försökt sammanställa de olika vägar du kan komma i kontakt med oss på ett smidigt sätt.

Kontakta din klinik

I första hand bör du vända dig till din behandlare och tala om vad du tycker är fel och varför. Därefter kan du vända dig till den klinikchef som är ansvarig på kliniken som du går till. Du kan även skicka meddelande till kliniken via 1177. Se klinikens webbsida för mer information.

Kontaktuppgifter till våra kliniker

Patientnämnden

I de fall problemen kvarstår efter att du har lämnat dina synpunkter till oss på Folktandvården kan du kostnadsfritt vända dig till Patientnämnden som hjälper dig vidare med ditt ärende.

Patientnämnden - Region Sörmland

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. De utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Innan du kontaktar IVO förväntas du ta ha haft kontakt med vårdgivaren i ärendet.

www.ivo.se

Patientförsäkringen

Genom patientförsäkringen kan du som drabbats av skador som uppstått inom tandvården få ersättning.

www.patientforsakring.se

Kontaktvägar

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 11 november 2022