3 januari 2018

Åldersgränsen för fri tandvård höjd till 22 år

Åldersgränsen för gratis tandvård har höjts till och med 22 år från 1 januari 2018. Förändringen innebär att du som fyller 22 år under 2018 (född 1996) har rätt till gratis tandvård.

I en del landsting gäller den fria tandvården ännu längre tid.

Beslutet om att höja åldersgränsen togs av riksdagen 2016. Höjningen görs i tre steg. Det första steget togs 2017 då höjdes åldersgränsen för gratis tandvård till 21 år. Årets höjning är det andra steget. Det sista steget tas 2019, då höjs åldersgränsen till 23 år.

Publicerat av: Samuelsson, Helen