Earth Hour-bild från WWF

26 mars 2021

Earth Hour - tillsammans för klimatet

Hur kan du bidra och minska miljöpåverkan?

Lördag den 27 mars 2021, kl 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour, världens största miljömanifestation som går ut på att människor världen över släcker ljuset under en timme.

Under supermiljöåret 2021, enligt WWF, kommer världens ledare fatta flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden. Var med och släck som en symbolisk handling för att tillsammans med miljontals andra världen över skicka en signal till planetens ledare att agera.

Publicerat av: Samuelsson, Helen