19 november 2018

Gratis tandvård till och med 23 år

Den 1 januari 2019 höjs åldern för fri barn- och ungdomstandvård till och med det år du fyller 23 år (född 1996).

Det innebär att från och med den 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård.

Höjningen av åldern inom den fria barn- och ungdomstandvården beslutades 2016 av riksdagen och har genomförts i flera steg.

Publicerat av: Samuelsson, Helen