3 juli 2017

Ökat tandvårdsstöd

Ökat tandvårdsstöd för 65–74-åringar

1 juli 2017 fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget för den som är mellan 65 och 74 år gammal.

Det utökade stödet ska uppmuntra till förebyggande vård och regelbunden kontakt med tandvården.

Den aktuella åldersgruppen fick tidigare 150 kronor i tandvårds-bidrag, men från 1 juli gäller 300 kronor. Det innebär lägre tandvårdskostnader för individen, även för den med frisktandvård.

Det allmänna tandvårdsbidraget uppgår till 300 kronor för den som är 22–29 år, 150 kronor för den som är 30–64 år och 300 kronor för den som är 65 år eller äldre.

Publicerat av: Samuelsson, Helen