Silivahemcertifikatet

Certifikatet som visar att Hemtandvården inom Folktandvården Sörmland har blivit certifierade.

18 december 2020

Folktandvården Sörmland tog emot Silviahemscertifikat

Folktandvården Sörmland har som första tandvårdsföretag hittills belönats med ett Silviahemscertifikat.
Orsaken är att medarbetarna inom hemtandvården har utbildats i demensvård för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett hur sjuka de är, och deras anhöriga.
Certifikatet överlämnades den 17 december av representanter för stiftelsen Silviahemmet.

– I och med vår åldrande befolkning drabbas allt fler av demenssjukdomar. Med den här utbildningen i ryggen kan vi möta ännu fler sörmlänningar på ett professionellt sätt och med rätt "verktyg", säger Ann-Sofie Staaf.

Hon är klinikchef för Folktandvården Sörmlands hemtandvård som ett vanligt år gör över 3 000 munhälsobedömningar hemma hos äldre som är för sjuka eller omvårdnadsberoende för att kunna ta sig till en klinik. Hemtandvården kan även erbjuda enklare tandvård. Medarbetarna har nu utbildats inom ramen för stiftelsen Silviahemmet, som grundades på initiativ av drottning Silvia.

Silviahemmet utbildar personal som arbetar med demenssjuka och tar även initiativ till forskning inom området. Målet med certifikatet, som ska förnyas efter tre år, är bland annat att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka.

– Det har blivit lättare för oss att kommunicera med demenssjuka och det innebär i sin tur att våra möjligheter för att kunna nå fram. Vi har helt enkelt större möjligheter att genomföra tandbehandlingar, säger Ann-Sofie Staaf.

Hon tog hon emot certifikatet vid en ceremoni på Forskliniken i Eskilstuna den 17 december.

För ytterligare information, kontakta

Ann-Sofie Staaf, klinikchef Hemtandvård, Folktandvården Sörmland, 073-866 15 68, ann-sofie.staaf@regionsormland.se

•• FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB är en del av Region Sörmland. Med ansvar för 150 500 kunder är vi störst i länet på allmän- och specialisttandvård. 36 600 har tecknat avtal om frisktandvård. Vi är totalt 493 medarbetare på 23 kliniker runt om i Sörmland. Vårt mål är att sörmlänningarna ska ha Sveriges bästa tandhälsa. Verksamheten är certifierad enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001, hbtq-diplomerad och Silviahemscertifierad. Vårt huvudkontor finns i Nyköping.

Publicerat av: Samuelsson, Helen