23 mars 2021

Tandvården på god väg att beta av vårdskulden

När pandemin slog till mot Sörmland pausades all tandvård för 70-plussare och andra riskgrupper. Nu är Folktandvården på god väg att komma ikapp, men vilka de långsiktiga konsekvenserna för tandhälsan blir återstår att se.

I mars förra året stoppades alla icke akuta besök hos Folktandvården för dem som var över 70 år eller tillhörde andra riskgrupper för covid-19. Detta enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten hade då.

Därmed uteblev rutinundersökningar och behandlingar för många som redan hade ökad risk för problem med tänderna.

– Det här är ju grupper som i mångt och mycket har sämre tandhälsa också, säger Camilla Billing, vårdchef på Folktandvården.

Totalt sett har 13 600 färre besök genomförts under pandemin, jämfört med under 2019. Det motsvarar en minskning på fem procent.

Nedgången var som mest dramatisk i våras, då antalet besökare minskade med 20 procent. Förutom att riskgrupperna inte kallades var det många som avbokade sina besök.

Men sedan dess har situationen förbättrats. Sedan i september utförs tandvården som vanligt igen även för riskgrupperna.

– Nu har vi mer eller mindre kommit ikapp, säger Camilla Billing.

Samtidigt finns det fortfarande de som känner oro för att besöka tandvården av rädsla för smittspridningen, säger hon. Och när det gäller specialisttandvården, det vill säga mer avancerad tandvård, är det fortfarande kö.

Enligt Camilla Billing har Folktandvården i Sörmland ändå klarat sig bättre än i många andra regioner. På andra håll pausades verksamheten nästan helt i början av pandemin eftersom det var brist på skyddsutrustning. Så var det aldrig här.

– Det var tal om att det skulle kunna bli brist på skyddsutrustning, men det blev det aldrig, säger hon.

En annan utmaning för Folktandvården i Sörmland är svårigheter att rekrytera personal, framför allt i Nyköping. Personalbristen gör att man just nu inte kan ta emot nya patienter i Nyköping, medan läget är betydligt bättre i Eskilstuna och Katrineholm.

Hur sörmlänningarnas tandhälsa kommer att påverkas av pandemin är för tidigt att säga, enligt Camilla Billing.

– Men hos enskilda individer kan vi se en försämrad tandhälsa, säger hon.

Att människor drar sig för att besöka tandvården kan straffa sig. Att själv avgöra om man ligger i farozonen för att få mer omfattande problem går inte, framhåller Camilla Billing.

– Det är därför vi vill att kunderna ska besöka oss, även om de känner oro. Vi hanterar alla besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger hon.

Artikel om Folktandvården Sörmland i Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och SN den 23/3 av Johannes Tångeberg.

Publicerat av: Samuelsson, Helen