11 mars 2021

Statlig utredning av det svenska tandvårdssytemet

Fast patientavgift på 200 kronor för undersökningar med revisionsintervall baserat på en nationell riskbedömnings-modell. Det föreslår en statlig utredning som nu ligger på regeringens bord. Syftet med 200-kronan är att minska de socioekonomiska faktorernas betydelse för tandhälsan.

200-kronan viktig del i NYTT förslag till tandvårdsstöd!

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur det svenska tandvårdssystemet ska kunna fungera för att få en mer jämlik tandhälsa. I dag finns tydliga skillnader bland annat baserat på socioekonomiska förhållanden och olika tillämpningar av de regionala stöden.

Utredningen vill göra undersökningar och förebyggande tandvård mer ekonomisk överkomlig för alla. Man vill skapa mer sammanhållna nationella bedömningar i fråga om riskvärdering och stöd vid särskilda behov. Man vill också ge prioriteringsfrågorna en ökad tyngd så de med störst behov går först.

Det fasta priset ska gälla för undersökningar och viss förebyggande tandvård och baseras på en individuell tandhälsoplan med behovsanpassade intervall och omfattning. Bedömningen ska utgå från en nationell riskbedömningsmodell.

– Utredningen föreslår att vuxna oavsett ålder, enbart ska behöva betala en avgift på 200 kronor för besök enligt tandhälsoplanen, säger Hans Göransson ansvarig för utrustnings- och patientfrågor på Folktandvården Sörmland.

En stor del av det som idag ingår i regionernas tandvårdsstöd ska föras över i ett nationellt system där även personer över 85 inkluderas. De grupperna kommer att ha en fast besöksavgift på 200 kronor kombinerat med ett kostnadstak på 1 600 kronor.

För övrig tandvård skissar utredningen på olika betalmodeller. Enligt Hans talar mycket för att dagens modell, där man betalar själv kombinerat med högkostnadsskydd, blir kvar.

– Föreslagna förändringar ska ske inom samma kostnadsram som i dag. För att få ekvationen att gå ihop föreslår utredningen förutom att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och det särskilda tandvårdsbidraget (STB) avskaffas att gränsen för fri tandvård backas tillbaka till 20 år. Dessutom ska regionernas tandvårdsstöd ses över och föras över till staten för att på så vis få en nationellt samlad tillämpning.

Utredningen ska nu bearbetas på regeringskansliet och sedan skickas ut på remiss. 2026 anges i utredningen som möjligt år att införa det nya.

Publicerat av: Samuelsson, Helen