15 mars 2019

Var rädd om din tid hos oss

1 000-tals sörmlänningar uteblir varje år från sina inbokade besök hos Folktandvården Sörmland.

– Det här hindrar oss från att utnyttja våra begränsade resurser på bästa sätt. Om färre uteblir kan vi ta emot fler, så enkelt är det, säger Christer Stenvinkel, tandläkare och utvecklingschef hos Folktandvården Sörmland.

2018 tog allmän- och specialisttandvården emot nära 300 000 enskilda besök på klinikerna runt om i Sörmland. Samtidigt uteblev 17 000 barn och vuxna från sina avtalade tider trots kallelse eller tidsbokning vid tidigare besök.

8 722 uteblivanden gällde tid hos tandläkare, det motsvarade 4 055 tandläkartimmar eller, omräknat i kundtid, drygt 2 000 vuxna patienter baserat på en snittbehandlingstid på cirka 120 minuter.

– Lyckas vi minska antalet uteblivanden så kortas väntetiderna för båda nya och befintliga kunder avsevärt, säger Peter Vrager, vd för Folktandvården Sörmland.

– Det vi kan göra är att vara än mer noggranna med uppgifter inför nästa kallelse och verkligen försäkra oss om att nästa tid passar. Men det handlar också om ansvar, att man är rädd om sin tid.

Christer Stenvinkel menar att problemet med att kunder inte dyker upp främst beror på glömska och tandvårdsrädsla. Sedan finns det säkert också en del som helt enkelt struntar i kallelsen, konstaterar han.

Det går att boka av och om via mejl och telefon och via "Mina vårdkontakter" på vårdguiden 1177.

Publicerat av: Samuelsson, Helen