1 juni 2021

Visma ny samarbetsparter vid utebliven betalning

Folktandvården Sörmland inleder från och med juni 2021 ett samarbete med Visma Financial Solutions AB kring påminnelse- och inkassohantering av ej betalda fakturor.

Fakturor som inte blir betalda i tid lämnas över till Visma som därefter hanterar all påminnelse- och inkassohantering enligt riktlinjer från Folktandvården Sörmland.

Genom att anlita Visma kan Folktandvården Sörmland erbjuda gäldenären en bättre service med fler digitala lösningar.

En viktig ambition är att Visma ska få en snabb kontakt med gäldenären och hitta en lösning som innebär att gäldenären inte överskuldsätts i onödan med avgifter och räntor.

Den som fått en påminnelse eller ett inkassokrav och har frågor eller vill diskutera sitt ärende, bör kontakta Visma så snart som möjligt. Av påminnelsen framgår på vilka olika sätt man kan komma i kontakt med dem.

Publicerat av: Samuelsson, Helen