Personuppgifter enligt GDPR

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa den nya lagen dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. Här kan du läsa om hur vi inom Folktandvården Sörmland behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla dina personuppgifter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Datainspektionens hemsida

Vilka uppgifter sparar vi om dig?

Vi sparar personuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, personnummer, tandvårdskortsnummer när du själv har lämnat uppgifterna till oss.

Det kan till exempel vara för att:

Du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Ditt meddelande

Du skickar en fråga/omdöme till oss

  • Namn
  • E-post
  • Din fråga/omdöme

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Uppgifterna sparas endast så länge de behövs i verksamheten.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Du kan när som helst be oss att ta bort dina uppgifter. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Folktandvården Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Har du frågor?

Om du har frågor kring personuppgifter inom Folktandvården Sörmland är du välkommen att kontakta oss på
dataskydd.ftv@regionsormland.se

Om du är missnöjd med hur Folktandvården Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Folktandvården Sörmland är en del av Region Sörmland.
Du kan därför även kontakta Region Sörmlands dataskyddsombud
Caroline Dexfalk eller Juridiska staben på dataskyddsombud@regionsormland.se

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 22 december 2021