Tillgänglighetsutlåtande

Här beskriver vi hur folktandvardensormland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på folktandvardensormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Läs mer om WCAG 2.1 på nivå AA

Anpassningar enligt tillgänglighetsregler

  • Talande Webb. Texter på webbplatsen kan läsas upp med talstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.
  • Alla texter är genomarbetade för att vara så begripliga som möjligt.
  • Google translate används för att få ett brett språkstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.
  • Möjlighet finns att tabba sig fram direkt till menyer och innehåll enligt tillgänglighetskraven.

 Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, men vi jobbar ständigt för att dessa ska bli färre.
  • Sidorna Jobb har tillgänglighetsbrister eftersom funktionen med lediga jobb sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan anpassa (tredjepartssystem).
  • Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.
  • Video. Det finns videoklipp som inte är syntolkade. Dessa är i första hand framtagna för en viss målgrupp. 
  • Munhälsoinformation för årskurs 1, 3 och 7 som är framtagna  med anledning av att vi under rådande pandemi inte har möjlighet att komma ut till skolorna. Detta material är framtaget till denna specifika målgrupp.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här på sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandets innehåll följer webbdirektivet krav enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Läs mer om EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar.

Testning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat fuktioner. Främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 22 december 2021