Prislista allmäntandvården

Se priserna som en vägledning. Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand. Det är först efter en undersökning som du kan få klara besked om kostnaderna.

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.

NummerBeskrivningPris krReferenspris kr
101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 861 865
103 Akut eller kompletterande  undersökning utförd av tandläkare 410 375
103a Enkel akut eller kompletterande  undersökning utförd av tandläkare 161 375
107 Omfattande akut undersökning, utförd av tandläkare 1040 1070
107a Ordinär akut eller kompletterande undersökning utförd av tandläkare 624 1070
108 Utredning utförd av tandläkare 1849 1740
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 801 660
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1002 855 
113 Akut undersökning utförd av tandhygienist  288  280 
114  Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 576  525 
121  Röntgenundersökning av enskild tand. Erfoderligt antal bilder  104  60 
123  Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 890  820 
124  Panoramaröntgen  595  530 
125  Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys  924  520 
126  Röntgenundersökning, omfattande. Intraorala + extraorala bilder  1485  1005 
127  Röntgenundersökning delstatus  231  195 
128  Röntgenundersökning större delstatus  461  340 
141  Studiemodell, för behandlingsplanering  647  600 
161  Salivsekretionsmätning  666  625 
162  Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  280  400 
163  Biopsi  1049  995 
164  Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)  Enligt faktura  610 
Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 2 oktober 2020