Olika typer av tandvård

Vanlig tandvård, särskilda behov eller akuta problem?

Besök tandläkaren regelbundet! Varje år eller vartannat? Det beror på. Har du friska tänder brukar det räcka med vartannat år. Har du många gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderar vi en årlig koll. Regelbundna besök lönar sig. Det minskar risken för stora och dyrbara behandlingar.

Allmäntandvård

Ibland även kallad vanlig tandvård. Till oss går du på vanliga tandläkarbesök. Vi erbjuder alla barn, ungdomar, vuxna och äldre allt från enklare undersökningar till mer avancerad tandvård. Du väljer fritt till vilken klinik du vill gå.

Hos oss inom allmäntandvården kan du som är vuxen också få frisktandvård - tandvård till fast pris.

Klicka på länken här för att läsa mer om allmäntandvård.

Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med komplicerade eller särskilda vårdbehov. Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården och tar emot dig som har remiss från din vanliga tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Klicka på länken här för att läsa mer om specialisttandvård.

Akut tandvård

Har du ont och behöver akut hjälp? Vänd dig i första hand till din vanliga klinik.

Klicka på länken här för att läsa mer om akut tandvård.