Tandvård

Vanlig tandvård, särskilda behov eller akuta problem?

Besök tandläkaren regelbundet! Varje år eller vartannat? Det beror på. Har du friska tänder brukar det räcka med vartannat år. Har du många gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderar vi en årlig koll. Regelbundna besök lönar sig. Det minskar risken för stora och dyrbara behandlingar.

Vanlig tandvård

Ibland även kallad allmäntandvård. Till oss går du på vanliga tandläkarbesök. Vi erbjuder alla barn, ungdomar och vuxna bastandvård, allt från undersökningar och akut tandvård till mer komplicerad tandvård. Du väljer fritt till vilken klinik du vill gå.

Hos oss inom den vanliga tandvården kan du som är vuxen också få frisktandvård.

Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med komplicerade eller särskilda vårdbehov. Specialisttandvården är ett komplement till den vanliga tandvården och tar emot dig som har remiss från din vanliga tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Akut tandvård

Har du ont och behöver akut hjälp? Vänd dig i första hand till din vanliga klinik.