Tillgänglighet för folktandvardensormland.se

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Folktandvården Sörmlands webbplats och ta del av dess innehåll. På den här sidan beskriver vi hur folktandvardensormland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad ska du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folktandvardensormland.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på webmaster.ftv@regionsormland.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Kontakta oss om du hittar brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till webmaster.ftv@regionsormland.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se)

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighets-anpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare, men vi jobbar ständigt för att dessa ska bli färre.
  • Sidorna Jobb har tillgänglighetsbrister eftersom funktionen med lediga jobb sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan anpassa (tredjepartssystem).
  • Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna i vissa fall.
  • Video. Det finns ett fåtal videoklipp som inte är syntolkade. 
    Dessa är i första hand framtagna för en viss målgrupp.
  • Munhälsoinformation för årskurs 1, 3 och 7 togs fram med anledning av att vi under covid-19-pandemi inte hade möjlighet att komma ut till skolorna. Detta material är framtaget till denna specifika målgrupp.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av folktandvardensormland.se.

Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat funktioner.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 27 januari 2023