Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med komplicerade eller särskilda vårdbehov. Specialisttandvården är ett komplement till den vanliga tandvården och tar emot dig som har remiss från din vanliga tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Här kan du läsa mer om varje specialitet inom Folktandvårdens specialisttandvård. Klickar du på någon av de röda rubrikerna kommer du direkt till den specialiteten.

Specialiserad barn- och ungdomstandvård (pedodonti)

Utredning och behandling av barn med svåra sjukdomar som påverkar munhälsan samt svårt tandvårdsrädda barn.

Käkkirurgi (oral kirurgi)

Operationer och andra komplicerade ingrepp i munnen.

Käkledsbesvär (bettfysiologi)

Utredning och behandling av obalans i bettet, funktionell ansiktsvärk, käkledsproblem och spänningshuvudvärk.

Medicinsk tandvård (orofacial medicin)

Utredning och behandling av personer som behöver ett särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla.

Rotbehandling (endodonti)

Utredning och behandling av sjukdom i tandens kärna (pulpa) och angränsande käkben, bland annat svårare rotbehandlingar.

Röntgen (odontologisk radiologi)

Avancerad röntgenundersökning av tänder, käkar och angränsande områden.

Tandersättningar (oral protetik)

Ersättningar för förlorade tänder, som till exempel kronor, broar och implantat.

Tandlossning (parodontologi)

Utredning och behandling av tandlossningssjukdomar och munslemhinneförändringar.

Tandreglering (ortodonti)

Justeringar av tändernas position och bettet, oftast med hjälp av tandställning.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 16 april 2019