Tandolycksfall hos barn

Det är vanligt att barn slår sig i munnen när de leker eller idrottar. En tandskada kan vara att man slagit ut en tand helt och hållet, att tanden sitter löst, att en bit av tanden gått av eller att tanden har fått en spricka. Behandlingen beror dels på skadans omfattning och dels på om tanden är permanent eller en mjölktand.

Om barnet slår ut en permanent tand helt och hållet ska man omedelbart kontakta tandläkaren. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto större är möjligheterna till att det ska läka bra. Ring till ordinarie klinik (eller närmaste klinik) och förvarna att man är på väg, t ex genom att lämna meddelande i telefonsystemet, och åk sedan skyndsamt dit för behandling (gäller dagtid vardagar, på helger ring 0155-24 50 00 för hänvisning).

De flesta skador på mjölktänder läker utan komplikationer, men det finns en risk att de nya tänderna som väntar i käken skadas vid olyckstillfället. Om det är en större skada på mjölktänder ring till ordinarie klinik (eller närmaste klinik) och förvarna att man är på väg, t ex genom att lämna meddelande i telefonsystemet, och åk sedan skyndsamt dit för behandling (gäller dagtid vardagar, på helger ring 0155-24 50 00 för hänvisning).

Behandling

Man bör försöka sätta tillbaka en utslagen permanent tand direkt på olycksplatsen. Om tanden är smutsig tex av jord eller liknande måste den först rengöras. Ett bra sätt att göra rent tanden är att hålla den i kronan med fingrarna och spola av tandens rot med rinnande kranvatten. En utslagen mjölktand ska man aldrig sätta tillbaka.

Om man inte lyckas sätta tillbaka tanden måste den förvaras i mjölk, fysiologisk koksaltlösning eller i saliv i den skadades mun. Hos tandläkaren sätts tanden tillbaka och fästs i tänderna bredvid med hjälp av så kallad fixationstråd. Tråden måste sitta kvar en till tre veckor.

Det är vanligt att barn slår av en flisa eller en bit av en framtand. Gör det ont när barnet tuggar eller om det isar kan tandläkaren lägga på en skyddande lack eller fyllning. Om en stor bit av en permanent tand slagits ut kan tandläkaren försöka limma fast den lösa biten. Om barnet slår i en tand så att den sitter löst kan tanden oftast sitta kvar.

När ska man söka vård?

Man ska alltid kontakta en tandläkare om ett barn slår sig i munnen.

Man kan få råd om vart man ska vända sig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177 (på helger ring 1177 för rådgivning samt 0155-24 50 00 för direktkoppling/hänvisning). Annars kan man ringa 112.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 16 juni 2022