Du som redan har frisktandsvårdsavtal

Här har vi samlat praktisk information för dig som redan har frisktandvårdsavtal, information om bland annat autogiro, flytt och avslut av avtalet.

Byta bank

Om du har valt att betala med autogiro och byter bank under avtalsperioden kontaktar du din nya bank så ordnar de att autogirodragningarna fungerar från ditt nya bankkonto.

Dubbla månadsdragningar

När du tecknar frisktandvårdsavtal och väljer att betala med autogiro får du dubbla månadsdragningar när avtalet startar. Anledningen är att autogirodragningen inte påbörjades i samma månad som avtalet tecknades. Dubbla månadsdragningar pågår till dess att betalningen är i kapp.

Om du flyttar

Som frisktandvårdskund kan du ta med ditt avtal om du flyttar till annat landsting. Din nya folktandvårdsklinik kontaktar oss så ordnar vi med överflyttning.

Uppsägning av avtal

Du kan när som helst säga upp ditt frisktandvårdsavtal. Du har en kalendermånads uppsägning.

Klicka på länken här för att komma i kontakt med din klinik.

Vid uppsägning återbetalar vi betald avgift motsvarande antal hela kalendermånad som återstår av avtalsperioden (förutsatt att du har betalt fakturan årsvis). Det allmänna tandvårdsbidraget återbetalas inte. Om du har autogiro bryts överföringen automatiskt efter uppsägningsmånaden. Uppsägning av avtalet befriar dig inte från eventuella skulder.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 10 september 2020