Frågor och svar

Här har vi sammanställt svar på olika frågor som kan vara av intresse för dig som kund.

Vad händer om jag som vuxen patient inte kommer på kallelser?

Om du som kund inte kommer/svarar trots flera kallelser så avslutar vi dig som aktiv kund och kommer inte kalla dig mer. Vill du komma tillbaka till oss vid ett senare tillfälle är du självklart välkommen.

Vad händer om vi är oroliga för att ett barn inte får den tandvård det behöver?

Om en behandlare inom hälso- och sjukvård, tandvård eller omsorgsverksamhet är orolig för att ett barn far illa t ex genom att man upprepade gånger uteblir från undersökningar hos tandvården, varken folktandvård eller privat, är vi enligt lag skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten i barnets hemkommun. 

Har du synpunkter eller klagomål?

Ett gott råd är att försöka lösa problemet där det har uppstått! Säg vad du tycker direkt till din tandläkare eller tandhygienist eller vänd dig till klinikchefen. Du kan även gå in på folktandvardensormland.se/tycktill och skriva ner dina synpunkter (här kan du vara anonym, men då kan vi inte bemöta dina synpunkter).

Du kan också, om du vill gå vidare med dina synpunkter, vända dig till Landstingets patientnämnd http://www.landstingetsormland.se/patientnamnden eller ringa landstingets växel 0155-24 50 00.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 23 maj 2018