Ledning och styrelse

Folktandvården Sörmland AB är sedan 1 januari 2011 ett landstingsägt bolag.

I styrelsen för Folktandvården Sörmland AB sitter:

Ewa Callhammar, ordförande
Ulf Westerberg, vice ordförande
Ann Berglund, ledamot
Anneli Kastås, ledamot
Benita Vikström, ledamot
Carlos Costa, ledamot
Oskar Reimer, ledamot
Jan-Olof Blomster, suppleant
Ingvar Willing, suppleant
Michael Swedberg, suppleant
Urban Alsenmyr, facklig representant
Margareta Sörensen, facklig representant, suppleant
Dinitha Lööf, facklig representant
Heidi Jonsson, facklig representant, suppleant

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 18 maj 2018