Ledning och styrelse

Folktandvården Sörmland AB är sedan 1 januari 2011 ett aktiebolag till Region Sörmland.

I styrelsen för Folktandvården Sörmland AB sitter:

Åsa Kratz, ordförande
Petter Söderblom, vice ordförande
John Carlsson, ledamot
Anneli Kastås, ledamot
Magnus Stuart, ledamot
Caroline Hansson, ledamot
Ingvar Willing, ledamot
Christina Södling, suppleant
Roja Mahmoudi, suppleant
Emil Carlsson, suppleant

Urban Alsenmyr, facklig representant
Lisbeth Eriksson, facklig representant, suppleant
Dinitha Lööf, facklig representant
Heidi Jonsson, facklig representant, suppleant

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 15 mars 2022