Naturbild på en stenbro

Miljö

Folktandvården Sörmland är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

En miljöcertifiering innebär att vi systematiskt arbetar för att minska Folktandvårdens påverkan på vår miljö. Vi arbetar för att vara en miljömedveten arbetsplats och vi vill erbjuda dig som kund ett miljömedvetet alternativ med hög kvalitet.

Några exempel på hur vi arbetar:
• All personal får grundläggande miljöutbildning
• Miljöombud finns på alla kliniker
• Vi byter ut farliga kemikalier när det är möjligt
• Blir regelbundet reviderade i vårt miljöarbete
• Våra kliniker ligger ofta centralt nära allmänna kommunikationer

Vi har under många år arbetat för en bättre miljö. Vi var till exempel tidigt ute med att minska utsläppet av kvicksilver genom att installera amalgamavskiljare på våra kliniker. Numera görs inga amalgamfyllningar alls. Vi har ersatt den manuella framkallningen vid röntgen med helt kemikaliefri digital röntgen. Sammantaget har vi minskat användningen av miljöskadliga kemikalier drastiskt.

Vi gör också insatser för en bättre miljö på andra områden. Bland annat har antalet videokonferenser och telefonmöten ökat i stället för att vi reser mellan klinikerna i länet. En annan miljöbesparing är att lägga vissa utbildningar på internet.

Ökade kunskaper på miljöområdet är nödvändigt för att vi ska bli bättre i miljöarbetet både på arbetet och hemma.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 16 oktober 2017